Skummelt og uforståelig?

Den som trodde at naivismen i Norge var død, bør tenke seg om en gang til…. Den er i aller høyeste grad levende, og kommer til stadighet til syne i media, levendegjort av mer eller mindre «våkne» journalister, skribenter og redaktører.

Her er det BA som maler fanden på veggen vedrørende Justisdepartementets bestilling av en utredning om å innføre lover som gir rom for raske beslutninger i kriser. Vi har allerede slike unntakstilstandslover, men disse gjelder i krig. Justisdepartementet ønsker å utvide disse til å gjelde i flere settinger, som fks ved naturkatastrofer, større ulykker og, som i 2015, ved masseinnvandringen.

BA mener at slike lover er skremmende og sammenligner lovforslaget med lover vedtatt i Nazi-Tyskland på 30-tallet! De hevder videre at de lovene vi allerede har er gode nok, og fungerer godt nok, samt at våre politikere reagerer raskt nok om det kniper på… Les mer «Skummelt og uforståelig?»

Reklamer

FYSIOTERAPI MÅ IGJEN BLI EN PASIENTRETTIGHET!

I januar 2018 fikk vi to nye gledelige lovendringer: Fysioterapi ble en lovpålagt tjeneste i kommunehelsetjenesten, og «direkte tilgang uten henvisning». Intensjonen med direkte tilgang er god, men det vil fortsatt kun være hos dagens avtaleterapeuter at pasientene kan få trygderefusjon. Og det vil fortsatt kun være hos dagens avtaleterapeuter pasientene kan bruke sitt «frikort egenandelstak 2», eller spare opp til dette.

Alle de ønskede gevinstene med direkte tilgang, som kortere ventetid, færre behandlinger eller avlastning av hardt pressede fastleger, vil ikke oppnås før flere fysioterapeuter får behandle med trygderefusjon. Les mer «FYSIOTERAPI MÅ IGJEN BLI EN PASIENTRETTIGHET!»

DIAGNOSE; PROFITTFOBI!

Noen ganger blir det rett og slett på sin plass å si;  Hva sa jeg?!

Den 23. Juni i fjor advarte undertegnede bystyret mot å vedta et fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, etter en interpellasjon fra representanten Anders Lindbæk, Sosialistisk Venstreparti, som i praksis innebar et forbud mot private barnehager i Ålesund Kommune.

Undertegnede advarte klart og tydelig om at et slikt vedtak ville være både urimelig, og ulovlig i henhold til barnehagelovens §14 a. Undertegnede viste også til flere vedtak og vurderinger fra både fylkesmannsembetet i Oslo og Sør-Trøndelag, kommuneadvokaten i Oslo, og direktiv fra Kunnskapsdepartementet vedrørende tolkningen av barnehagelovens §14. Uten at dette påvirket forslagsstillerne. Er det innhentet uttalelse fra kommuneadvokaten i anledning saken? Det kan virke som om det ikke er gjort. Det er et spørsmål jeg gjerne vil ha svar på.

Til tross for alle advarsler, vedtok likevel posisjonen, med 25 mot 24 stemmer, at vi i praksis innførte et barnehagemonopol i Ålesund, stikk i strid med loven! Les mer «DIAGNOSE; PROFITTFOBI!»

Et øyeblikks klarsyn?

Foto; Berit Roald/Scanpix

«Innvandringspolitikk og det å snakke om innvandring i det offentlige rom kan være krevende. Vi ser at det splitter Europa og det splitter mange land. Derfor kan ikke Norge ta imot flere enn det vi klarer å integrere.

Vi må greie å være ærlige om norsk innvandring. Jeg mener Norge i dag har en innvandringspolitikk som belønner de som har mest ressurser til å flykte. Som favoriserer menn. 70 prosent av de som flykter er menn, mens kone og barn blir igjen. Det synes ikke jeg er verken rettferdig eller humant.» Les mer «Et øyeblikks klarsyn?»

Vi vant frem!

Jeg har i lengre tid arbeidet for å heve det hårreisende vedtaket om å kun tillate ideelle og kommunale barnehager i Ålesund. I juni vedtok Ålesund bystyre at de ikke ønsker flere nye kommersielle barnehager.

«Bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører», heter det i vedtaket.

Fremskrittspartiet har påklaget vedtaket, først til bystyret, hvor klagen ikke ble tatt til følge, og deretter til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som nå har konkludert på samme måte som jeg og Ålesund Fremskrittsparti; Vedtaket er ulovlig! Og ikke bare ulovlig.

«Vedtaket vil innebære en usaklig forskjellsbehandling av de aktører som ikke oppfyller kommunens definisjon av «ideelle aktører». Avgjørelsen er etter dette ugyldig og oppheves på denne bakgrunn» 

Dette er intet annet enn full seier for foresatte og barn i dagens og fremtidige private barnehager i Ålesund. Og selvsagt en full seier for Ålesund Fremskrittsparti, og undertegnede.  Les mer «Vi vant frem!»

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: